naar de homepagina

Kwaliteitsbewaking

De leden van de VMRG voldoen aan de door ons opgestelde VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen. Alleen zij mogen het VMRG-Keurmerk voeren. We controleren aangesloten bedrijven bovendien regelmatig op de geleverde kwaliteit. Maar hoe zorgvuldig onze leden ook werken, er bestaat altijd de mogelijkheid dat een klant niet tevreden is. We bieden klanten van VMRG-bedrijven daarom de mogelijkheid om bij ons een klacht in te dienen.

We nemen een klacht in behandeling als die voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Voortraject
  De inbrenger heeft geprobeerd het probleem direct op te lossen met het VMRG-bedrijf.
 • Aansprakelijkheid
  De klacht heeft betrekking op een VMRG-lid en er is twijfel of er geleverd is conform de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen.
 • Procedure
  De klacht wordt schriftelijk (brief, fax of e-mail) bij de VMRG ingediend. (Contact)
 • Inhoud
  De klacht bevat een situatieschets, de naam en contactgegevens van de inbrenger, de bedrijfsnaam en de contactpersoon van het VMRG-lid en een concrete vraag om hulp.


Als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, zullen we bemiddelen tussen de klant en het aangesloten bedrijf. Indien nodig kan de klant (tegen betaling) door SKG een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren.

VMRG
Einsteinbaan 1
Postbus 1496
3430 BL  Nieuwegein
T  +31 (0)30 605 36 44
F  +31 (0)30 605 32 60
infovmrg.nl


Façades 2014

Façades 2014 kopen!
Aanmelden nieuwsbrief

Zoek overige
 
© 2014. VMRG. Alle rechten voorbehouden.