MOUT

In een paar maanden is de voormalige Euro-bioscoop - in 1912 gebouwd als luxe autosalon - omgetoverd… | »

Vechthaven

Op een prachtig gebied aan de Vecht tussen Maarssen en Oud-Zuilen zijn meerdere riante woningen… | »

Strijp S Blok 63

In het creatieve hart van Eindhoven zijn in 2017 aan de Philitelaan drie nieuwe woonblokken met… | »

Jan Bommerhuis

Het voormalige Jan Bommerhuis aan de Wibautstraat in Amsterdam werd jarenlang gehuurd door de… | »

NOW

Op Park 20|20 verrijst het eerste multi-tenant gebouw: NOW. Het moderne, transparante en duurzame… | »

Van Spaendonckhuis

Mede op basis van een ruime hoeveelheid ervaring in het moderniseren van bestaande bouw verkreeg… | »

«« Terug

Certificaat Straatwerk zet ondernemers op scherp

23-06-14

Tijdens het jubileumsymposium van de Vereniging Modern Straatwerk (VMS) reikte Bastiaan Benz, directeur van IKOB-BKB, de eerste IKOB-BKB certificaten voor straatwerk uit. Deze werden overhandigd aan Hoogstraten Wegenbouw, Aannemersbedrijf Lindeloof en Aannemingsbedrijf Van der Meer’s Cultuur- en Civieltechnische Werken, alle drie bedrijven uit de achterban van de VMS.

VMS-voorzitter Henk Legger noemde de uitreiking “een belangrijke mijlpaal”. Het symposium ‘Ontzorgen door borgen’, waar de uitreiking plaatsvond, organiseerde de VMS om haar twintig jarig jubileum te vieren. De basis voor de certificaten is de BRL 9334 Straatwerk. Deze beoordelingsrichtlijn is ontwikkeld met als belangrijkste doel om goed en verantwoord  straatwerk zichtbaar en onderscheidend te maken.

De belangrijkste elementen van de regeling zijn de interne - en externe kwaliteitsbewaking. IKOB-BKB houdt onaangekondigde controles op de projecten in uitvoering. Ook is er een jaarlijkse controle van het kwaliteitssysteem op de kantoorlocatie. Vele partijen hebben zich gebogen over de inhoud van de BRL. Een Technische Commissie van kennisinstellingen, opleidingscentra, uitvoerende bedrijven, leveranciers en opdrachtgevers maakte een beschrijving van de technische kwaliteitseisen. Een College van Deskundigen heeft toegezien op het volgen van de juiste procedures en inspraak door alle belanghebbenden. 

De verwachting is dat de BRL snel opgenomen wordt in de standaard RAW-bestekken voor opdrachten van gemeentelijke overheden. Na de formele aanvaarding van de BRL worden de certificaten omgezet naar KOMO-procescertificaten.

IKOB-BKB is onderdeel van SKG-IKOB Certificatie. SKG-IKOB Certificatie is een geaccrediteerde certificatie-instelling, die zich volledig richt op alle onderdelen van de gebouwde omgeving. IKOB-BKB is beheerder en uitvoerder van de BRL 9334 Straatwerk.