Van Spaendonckhuis

Mede op basis van een ruime hoeveelheid ervaring in het moderniseren van bestaande bouw verkreeg… | »

Vechthaven

Op een prachtig gebied aan de Vecht tussen Maarssen en Oud-Zuilen zijn meerdere riante woningen… | »

NOW

Op Park 20|20 verrijst het eerste multi-tenant gebouw: NOW. Het moderne, transparante en duurzame… | »

Jan Bommerhuis

Het voormalige Jan Bommerhuis aan de Wibautstraat in Amsterdam werd jarenlang gehuurd door de… | »

Strijp S Blok 63

In het creatieve hart van Eindhoven zijn in 2017 aan de Philitelaan drie nieuwe woonblokken met… | »

MOUT

In een paar maanden is de voormalige Euro-bioscoop - in 1912 gebouwd als luxe autosalon - omgetoverd… | »

«« Terug

Eerste erkende ‘Bouwer aan MVO’

24-03-15 Uitreiking eerste certificaat VHS-MVO keurmerk aan AMI door SKG-IKOB Certificatie

Op 20 maart 2015 is door SKG-IKOB het eerste VHS-MVO certificaat uitgereikt aan AMI te Lomm. De andere VHS leden zullen op korte termijn volgen. Met het VHS-MVO certificaat willen de Nederlandse producenten, die verenigd zijn in de VHS, aantonen dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staat en ook daadwerkelijk wordt nagestreefd. Met het behaalde certificaat toont AMI, waar in de dagelijkse praktijk MVO zowel intern als extern al regelmatig terugkomt, wederom aan een in de sector toonaangevend bedrijf te zijn.

De Nederlandse producenten zien het als één van haar taken om niet alleen op het gebied van product innovatie, maar ook op andere vlakken een voortrekkersrol te vervullen. In 2014 is daarom door de VHS het initiatief genomen om in samenwerking met SKG-IKOB een branche specifieke regeling voor MVO op te stellen, als afgeleide van de door SKG-IKOB beheerde regeling Bouwen aan MVO. Binnen de VHS regeling is rekening gehouden met voor de hang- en sluitwerkindustrie specifieke aspecten en is ook een kwaliteitsniveau vastgelegd waaraan de deelnemers minimaal moeten voldoen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen speelt steeds vaker een rol in het gunningstraject bij overheden en (semipublieke) organisaties omdat hiermee een significante bijdrage geleverd wordt aan verduurzaming van de samenleving. Door de onafhankelijke periodieke controle door SKG-IKOB, al jarenlang de test- en certificatiepartner van de Nederlandse hang- en sluitwerkindustrie, wordt de zekerheid geboden dat de bedrijven die het certificaat mogen voeren ook daadwerkelijk voldoen aan de gestelde eisen.