Van Spaendonckhuis

Mede op basis van een ruime hoeveelheid ervaring in het moderniseren van bestaande bouw verkreeg… | »

MOUT

In een paar maanden is de voormalige Euro-bioscoop - in 1912 gebouwd als luxe autosalon - omgetoverd… | »

Strijp S Blok 63

In het creatieve hart van Eindhoven zijn in 2017 aan de Philitelaan drie nieuwe woonblokken met… | »

Jan Bommerhuis

Het voormalige Jan Bommerhuis aan de Wibautstraat in Amsterdam werd jarenlang gehuurd door de… | »

NOW

Op Park 20|20 verrijst het eerste multi-tenant gebouw: NOW. Het moderne, transparante en duurzame… | »

Vechthaven

Op een prachtig gebied aan de Vecht tussen Maarssen en Oud-Zuilen zijn meerdere riante woningen… | »

«« Terug

KOMO-Certificaten Kalkzandsteen CE-proof

07-01-15

Op 2 januari jl. heeft IKOB-BKB  de eerste KOMO-certificaten voor kalkzandsteen overhandigd die voldoen aan de eisen die voortkomen uit de CE-markering. Michiel Nieuwenhuys, directeur  van VNK (Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform), nam de certificaten namens zijn leden in ontvangst.

Meer dan een jaar is intensief samengewerkt met de certificaathouders, KOMO, Stichting Bouwkwaliteit, diverse ministeries en de  Raad voor Accreditatie. Het CE-proof maken van de certificaten is een proces geweest waarbij stap voor stap helder is geworden wat de CPR (Construction Product Regulation) voor impact heeft op private certificeringen zoals de KOMO systematiek. Het resultaat is een volledige scheiding tussen publieke en private eisen in de kwaliteitsverklaringen. Het kalkzandsteen certificaat is een voorbeeld van de complexiteit die dit met zich meebrengt, omdat dit certificaat de volgende  facetten in zich heeft:

Private eisen; in de KOMO kwaliteitsverklaring worden de eisen vastgelegd die afnemers en producenten met elkaar afspreken. Dit zijn eisen die anders zijn dan dat wat de CE markering van een product verlangt. Door deze afspraken met elkaar te maken wordt een hoger kwaliteitsniveau bereikt en neemt de kans op faalkosten af. Voor kalkzandsteen is de mate waarin breuk, scheuren en beschadigingen in een product mogen voorkomen een van deze private eisen;

Publieke eisen; voor kalkzandsteen zijn twee publieke eisen van belang. De eerste gaat over de aansluiting met het Bouwbesluit en de tweede over het Besluit bodemkwaliteit. Goedgekeurde kwaliteitsverklaringen op publieke eisen worden erkend en borgen naar de afnemers dat aan de regelgeving wordt voldaan;

Bouwbesluit; in het KOMO-attest wordt verklaard hoe kalkzandsteen constructies vervaardigd kunnen worden die voldoen aan het Bouwbesluit. Hierin wordt aangegeven waar kalkzandsteen aan moet voldoen om een constructie te maken die sterk genoeg is en wanneer de constructie voldoet  aan de eisen voor het beperken van rook en brand;

Besluit bodemkwaliteit; in de KOMO kwaliteitsverklaring Bbk wordt verklaard dat de kalkzandsteen van een fabrikant voldoet aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit. Met deze KOMO kwaliteitsverklaring is het mogelijk om onder het KOMO logo te verklaren dat een product voldoet aan de eisen met betrekking tot uitloging naar de bodem.

Met de aanvaarding van de wijzigingsbladen door Stichting Bouwkwaliteit is aangetoond dat het mogelijk is een zuivere splitsing te maken tussen publiek en privaat. Hiermee is ook de erkenning van de publieke certificaten door de overheid gegarandeerd. Ook alle andere IKOB-BKB  certificaten met betrekking op producten waar CE-markering van toepassing is, voldoen nu aan de eis dat privaat en publiek helder gescheiden zijn. De oude certificaten zijn vanaf 1 januari jl. ongeldig en vanaf dat moment zijn de nieuwe certificaten van kracht.

IKOB-BKB is onderdeel van SKG-IKOB Certificatie. SKG-IKOB Certificatie levert het totale certificeringspakket voor de bouw in één efficiënt traject, zowel KOMO-certificering als Bouwen aan MVO, ISO 9001-, VCA- en milieucertificering (ISO 14001).

Foto van links naar rechts: drs. ing. Bastiaan Benz (directeur SKG-IKOB),  ir. Michiel Nieuwenhuys (directeur VNK), ir. Ton Jans (directeur KOMO) en dr.ir. Ton van Beek (certificatiemanager SKG-IKOB)