NOW

Op Park 20|20 verrijst het eerste multi-tenant gebouw: NOW. Het moderne, transparante en duurzame… | »

Strijp S Blok 63

In het creatieve hart van Eindhoven zijn in 2017 aan de Philitelaan drie nieuwe woonblokken met… | »

Van Spaendonckhuis

Mede op basis van een ruime hoeveelheid ervaring in het moderniseren van bestaande bouw verkreeg… | »

Vechthaven

Op een prachtig gebied aan de Vecht tussen Maarssen en Oud-Zuilen zijn meerdere riante woningen… | »

Jan Bommerhuis

Het voormalige Jan Bommerhuis aan de Wibautstraat in Amsterdam werd jarenlang gehuurd door de… | »

MOUT

In een paar maanden is de voormalige Euro-bioscoop - in 1912 gebouwd als luxe autosalon - omgetoverd… | »

«« Terug

Nieuwe versie Bepalingsmethode Milieuprestaties Gebouwen en GWW-werken ter kritiek

26-06-14

Om aan te sluiten bij Europese ontwikkelingen heeft Stichting Bouwkwaliteit de
Bepalingsmethode Milieuprestaties Gebouwen en GWW-werken aangepast aan de Europese norm voor milieu-informatie voor bouwproducten.

Tevens is het Toetsingsprotocol aangepast. De aanvullende eisen die eerder in het Toetsingsprotocol stonden zijn nu opgenomen in de Bepalingsmethode en het Toetsingsprotocol bevat de criteria om te toetsen of aan de Bepalingsmethode wordt voldaan. Tevens is nu een procedure opgenomen waarmee gelijkwaardigheid met de Bepalingsmethode kan worden aangetoond voor opname van milieu-informatie als getoetste informatie in de Nationale Milieudatabase. Dit maakt het mogelijk om ook milieu-informatie van bouwproducten die op een andere wijze tot stand is gekomen, te gebruiken.

De Bepalingsmethode en het Toetsingsprotocol (inclusief bijlage Gelijkwaardigheid) zijn als concept documenten beschikbaar voor openbare kritiek tot 17 juli 2014. Commentaar kan worden verzonden naar milieudatabase@bouwkwaliteit.nl. Na verwerking van de kritiek zullen de definitieve documenten naar verwachting vanaf medio augustus beschikbaar zijn op de website www.milieudatabase.nl

De concept Bepalingsmethode is in opdracht van SBK door IVAM en SGS INTRON
aangepast aan de EN 15804. De bijlage gelijkwaardigheid is ontwikkeld door W/E adviseurs in overleg met SGS Intron en IVAM. Met aanvullende afspraken over de te gebruiken data van achtergrondprocessen (bv transport, energie) en standaard afvalscenario’s blijft de vergelijkbaarheid van de milieu-informatie van verschillende bouwproducten in het gebouw of bouwwerk in de Nederlandse context verzekerd. De huidige data in de nationale
milieudatabase blijven geldig. 

Deze aanpassing is van groot belang voor Nederlandse en internationale bedrijven die gewend zijn aan de Europese normen en die als toeleveranciers optreden van milieuinformatie voor de nationale milieudatabase maakt de nationale milieudatabase klaar voor de toekomst.