Jan Bommerhuis

Het voormalige Jan Bommerhuis aan de Wibautstraat in Amsterdam werd jarenlang gehuurd door de… | »

Van Spaendonckhuis

Mede op basis van een ruime hoeveelheid ervaring in het moderniseren van bestaande bouw verkreeg… | »

NOW

Op Park 20|20 verrijst het eerste multi-tenant gebouw: NOW. Het moderne, transparante en duurzame… | »

Vechthaven

Op een prachtig gebied aan de Vecht tussen Maarssen en Oud-Zuilen zijn meerdere riante woningen… | »

MOUT

In een paar maanden is de voormalige Euro-bioscoop - in 1912 gebouwd als luxe autosalon - omgetoverd… | »

Strijp S Blok 63

In het creatieve hart van Eindhoven zijn in 2017 aan de Philitelaan drie nieuwe woonblokken met… | »

«« Terug

Bert Lieverse Directeur-voorzitter VMRG in column De pen in vakblad Profiel. Meest baanbrekende trend: Virtualiteit

06-12-16

 

Virtualiteit
Binnen de gevelindustrie zien we een aantal trendmatige ontwikkelingen
die bepalend zijn voor dit moment en voor de reis van de gevelindustrie
naar en in de toekomst. Een van die trends – ‘virtualiteit’ - wordt hier
besproken. De andere trends zijn: ‘duurzaamheid, flexibiliteit, innovatie,
internationalisatie, klant=1 en waarde-denken’. Virtualiteit gaat over het
scheppen van een spiegelwereld met informatie. En met deze virtuele
afspiegeling van de werkelijkheid kunnen we deze vervolmaken, aanvullen
en besturen of managen. Het wordt duidelijker als we concrete voorbeelden
bezien.

 

BIM
Elke gevel die we maken, elk gevelelement dat we produceren ontstaat
als abstract model in ons brein. Een raam en deur in een frame ontstond
voorheen op de tekentafel. Nu stelt een BIM-modelleur een virtueel
model samen. Deze hoeveelheid informatie wordt uitgewisseld met
anderen voor coördinatie, voorbereiden en organiseren, en uiteindelijk
productie. Maar daar houdt het niet op. De opdrachtgever, gebruiker of
beheerder van het gebouw krijgt niet alleen een echt kozijn maar kan
ook terugvallen op de BIM-informatie die achter dit kozijn ligt. Hij kan
er altijd op terugvallen en dat is vanzelfsprekend praktisch bij onderhoud
reparatie of vervanging. Kortom de virtualiteit achter dit product stelt ons
in staat om het aan alle kanten te bekijken, te draaien, passend te maken,
te passen in combinatie met andere onderdelen van het gebouw. Daarna
gaan we het echt produceren en gebruiken.

 

IoT
De volgende stap is het levend maken van deze virtuele wereld met het
Internet of Things. De kozijnen, gevelelementen en gevels worden de
komende tijd voorzien van sensoren. Deze ogen en oren van een gebouw
stellen de beheerders/gebruikers in staat om een optimaal binnenklimaat
en optimaal comfort te maken. Het gebouw wordt als het ware bestuurd
doordat de informatie die de gevel van het interieur en het exterieur
verzamelt, doorgegeven wordt aan gebouwbeheersystemen die zorgen
voor de juiste instellingen. Ook zorgen deze geveloren en -ogen voor
veiligheid en geven onderhoudssignalen naar een centraal punt voor
beheer en onderhoud. Zo blijft het gebouw in een topconditie. Het
gehele gebouw bestaat in werkelijkheid maar ook als levend model dat
via het Internet of Things informatie uitwisselt met dat echte gebouw.
Snelle oriëntatie van de gevelindustrie is geboden en deze beschikbare
internet-, informatie- en sensortechnologie zal een nieuwe kennisimpuls
vormen voor een van de meest evoluerende technologieën in bouw en
gebouwbeheer.