Vechthaven

Op een prachtig gebied aan de Vecht tussen Maarssen en Oud-Zuilen zijn meerdere riante woningen… | »

MOUT

In een paar maanden is de voormalige Euro-bioscoop - in 1912 gebouwd als luxe autosalon - omgetoverd… | »

Van Spaendonckhuis

Mede op basis van een ruime hoeveelheid ervaring in het moderniseren van bestaande bouw verkreeg… | »

NOW

Op Park 20|20 verrijst het eerste multi-tenant gebouw: NOW. Het moderne, transparante en duurzame… | »

Strijp S Blok 63

In het creatieve hart van Eindhoven zijn in 2017 aan de Philitelaan drie nieuwe woonblokken met… | »

Jan Bommerhuis

Het voormalige Jan Bommerhuis aan de Wibautstraat in Amsterdam werd jarenlang gehuurd door de… | »

«« Terug

Wijzigingen beglazing en constructie in VMRG-Kwaliteitseisen 2019

02-10-18

Vanaf 1 oktober 2018 staan de nieuwste VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen weer online. De eisen worden voortdurend aangepast aan nieuwe normen en regelgeving, aan de laatste stand der techniek en ze worden steeds uitgebreider. Beglazing en constructies zijn de hoofdstukken waarin de grootste wijzigingen en toevoegingen in de nieuwe 2019 versie zijn opgenomen.

De VMRG-Kwaliteitseisen zijn de eisen die gesteld worden aan het VMRG-Keurmerk. Het VMRG-Keurmerk wordt door architecten voorgeschreven in bestekken om zeker te zijn van kwaliteitsgevels. Gevels en gevelelementen die geleverd worden door bedrijven met dit keurmerk voldoen gegarandeerd aan de eisen die te vinden zijn op de website www.vmrgkwaliteitseisen.nl. Deze bedrijven worden hierop ook door een onafhankelijke organisatie gekeurd. Alle gevelbouwers die aangesloten zijn bij de VMRG hebben het VMRG-Keurmerk.

Beglazing
Onlangs is een nieuwe norm uitgebracht, de NEN 3569: 2018 Vlakglas voor gebouwen “Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend en vallend glas”. Deze norm geeft eisen voor verticaal geplaatst, rondom lijnvormig opgelegd vlakglas, toegepast als bouwproduct voor gebouwen en bouwwerken, om het risico van lichamelijk letsel bij ongevallen door het breken van glas, ten gevolge van een stootbelasting door personen, te beperken.

De norm beschrijft onder meer in welke gevallen glas bereikbaar is en in welke situaties bijvoorbeeld letselbeperkend glas dient te worden toegepast.

Ten opzichte van de NEN 3569, versie 2011 zijn onderstaande wijzigingen doorgevoerd:

  • de beschrijving van de oplegging van het glas; 
  • enkele definities; 
  • de eis ten aanzien van naar binnen draaiende delen; 
  • afstemming van de gebruiksfuncties op het Bouwbesluit 2012. 

De belangrijkste teksten uit de NEN3569 zijn opgenomen in de VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen

Constructie
In de praktijk moeten gevels bewegingen van hun componenten en van de bouwkundige constructie kunnen opvangen. We hebben het dan over bewegingen van de bouwkundige constructie ten gevolge van:

  • Doorbuiging van vloeren ten gevolge van eigen gewicht en variabele belasting
  • Zettingen van de constructie
  • Thermische beweging van de constructie

Deze bewegingen dienen te worden afgestemd op het toe te passen gevelconcept.

Deze afstemming tussen opdrachtgever/architect/constructeur en de gevelbouwer dient vooraf te gebeuren. Om deze dialoog op gang te brengen is in het hoofdstuk constructie de paragraaf “Maatafwijkingen van bouwkundige constructies” toegevoegd.

Vanaf 1 oktober 2018 staan de eisen voor 2019 online. Officieel gaan deze eisen pas in per 1 januari 2019. Het staat een gebruiker vrij om de VMRG-Kwaliteitseisen 2019 nu al van toepassing te verklaren. Kijk voor meer informatie op www.vmrgkwaliteitseisen.nl