Jan Bommerhuis

Het voormalige Jan Bommerhuis aan de Wibautstraat in Amsterdam werd jarenlang gehuurd door de… | »

MOUT

In een paar maanden is de voormalige Euro-bioscoop - in 1912 gebouwd als luxe autosalon - omgetoverd… | »

Vechthaven

Op een prachtig gebied aan de Vecht tussen Maarssen en Oud-Zuilen zijn meerdere riante woningen… | »

Van Spaendonckhuis

Mede op basis van een ruime hoeveelheid ervaring in het moderniseren van bestaande bouw verkreeg… | »

NOW

Op Park 20|20 verrijst het eerste multi-tenant gebouw: NOW. Het moderne, transparante en duurzame… | »

Strijp S Blok 63

In het creatieve hart van Eindhoven zijn in 2017 aan de Philitelaan drie nieuwe woonblokken met… | »

«« Terug

Wijzigingsblad NEN 5087 gepubliceerd

01-06-16

De normcommissie ‘Inbraakwerendheid van gevelelementen’ heeft een wijzigingsblad op NEN 5087:2013 ‘Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen’ gepubliceerd. Het doel van dit wijzigingsblad is de leesbaarheid op punten te vergroten en mogelijke interpretatieverschillen weg te nemen. Met NEN 5087 wordt bepaald welke deuren, ramen en kozijnen bereikbaar zijn voor de gelegenheidsinbreker. Bereikbare dak- of gevelelementen moeten volgens het bouwbesluit voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 'Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden'.

 

Op de volgende punten is de norm verduidelijkt:

  • alle ramen, deuren en kozijnen in de gevel en daken tot een hoogte van 5,5 m zijn bereikbaar voor inbraak ongeacht de mate van op- en overklimbaarheid, dakhelling en afzakafstand;
  • de eis van afzakbaarheid in het gebouw geldt alleen bij ramen, deuren en kozijnen gelegen op een hoogte van meer dan 5,5 m;
  • in bijlage C is een schema toegevoegd als hulpmiddel bij het bepalen van de bereikbaarheid voor inbraak van ramen, deuren.
N.B. De norm is nog niet aangewezen in het Bouwbesluit.