Jan Bommerhuis

Het voormalige Jan Bommerhuis aan de Wibautstraat in Amsterdam werd jarenlang gehuurd door de… | »

Vechthaven

Op een prachtig gebied aan de Vecht tussen Maarssen en Oud-Zuilen zijn meerdere riante woningen… | »

Strijp S Blok 63

In het creatieve hart van Eindhoven zijn in 2017 aan de Philitelaan drie nieuwe woonblokken met… | »

NOW

Op Park 20|20 verrijst het eerste multi-tenant gebouw: NOW. Het moderne, transparante en duurzame… | »

Van Spaendonckhuis

Mede op basis van een ruime hoeveelheid ervaring in het moderniseren van bestaande bouw verkreeg… | »

MOUT

In een paar maanden is de voormalige Euro-bioscoop - in 1912 gebouwd als luxe autosalon - omgetoverd… | »

«« Terug

Wijzigingsblad NEN 5087 ‘Inbraakveiligheid woningen’ voor commentaar gepubliceerd

10-11-15

De normcommissie ‘Inbraakwerendheid van gevelelementen’ heeft een wijzigingsblad op NEN 5087:2013 ‘Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen’ voor commentaar gepubliceerd. Het doel van dit wijzigingsblad is de leesbaarheid te vergroten en enkele interpretatieverschillen weg te nemen. Commentaar indienen op dit wijzigingsblad is mogelijk tot 1 februari 2016.   

Met NEN 5087 wordt bepaald welke deuren, ramen en kozijnen bereikbaar zijn voor de gelegenheidsinbreker. Bereikbare dak- of gevelelementen moeten volgens het bouwbesluit voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 'Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden'.

Op de volgende punten is de norm gewijzigd:

  • alle ramen, deuren en kozijnen in de gevel en daken tot een hoogte van 5,5 m zijn bereikbaar voor inbraak ongeacht de mate van op- en overklimbaarheid, dakhelling en afzakafstand;
  • de eis van afzakbaarheid in het gebouw geldt alleen bij ramen, deuren en kozijnen gelegen op een hoogte van meer dan 5,5 m;
  • in bijlage C is een schema toegevoegd als hulpmiddel bij het bepalen van de bereikbaarheid voor inbraak van ramen en deuren.


Commentaar indienen
Belanghebbenden kunnen via www.normontwerpen.nen.nl tot 1 februari 2016 kosteloos het ontwerp van NEN 5087/A1 bekijken en commentaar indienen. De definitieve versie wordt na behandeling van het commentaar naar verwachting medio 2016 gepubliceerd.