NOW

Op Park 20|20 verrijst het eerste multi-tenant gebouw: NOW. Het moderne, transparante en duurzame… | »

Van Spaendonckhuis

Mede op basis van een ruime hoeveelheid ervaring in het moderniseren van bestaande bouw verkreeg… | »

Jan Bommerhuis

Het voormalige Jan Bommerhuis aan de Wibautstraat in Amsterdam werd jarenlang gehuurd door de… | »

Vechthaven

Op een prachtig gebied aan de Vecht tussen Maarssen en Oud-Zuilen zijn meerdere riante woningen… | »

MOUT

In een paar maanden is de voormalige Euro-bioscoop - in 1912 gebouwd als luxe autosalon - omgetoverd… | »

Strijp S Blok 63

In het creatieve hart van Eindhoven zijn in 2017 aan de Philitelaan drie nieuwe woonblokken met… | »

Project BMCB: Business Modellen voor Circulair Bouwen

 Circular Building Lifecycle.jpg
Start project: januari 2015
Einde project: december 2016
 
Dit project zal naar aanleiding van de eerder uitgevoerde haalbaarheidsstudie dieper ingaan op de business modellen gerelateerd aan de circulaire economie. Het haalbaarheidsonderzoek vorm de basis voor het onderzoek en de destijds betrokken bedrijven worden allemaal opnieuw benaderd om deel te nemen in het project om het project te doen slagen. Immers zonder alle partners in de bouw’keten’ te betrekken is een nieuw business model gedoemd te mislukken. 
 
In het project worden de processen van circulaire bouwmethoden verder uitgewerkt. Verschillende organisatorische, logistieke en zakelijke modellen worden geanalyseerd op doelmatigheid, winstgevendheid en risico’s. Waar mogelijk gebeurt dit binnen concrete proefprojecten. De modellen worden vastgelegd in een computer-interpreteerbare taal (BPMN, Business Process Modelling and Notation) waardoor deze geschikt zijn voor het doen van simulaties en serious gaming. In de toekomst kunnen ze zelfs gebruikt worden voor (gedeeltelijke) procesautomatisering en ketenintegratie.
Doel van het BMCB project is om toeleveringsbedrijven in de Bouw, met name de gevelindustrie, een meer prominente rol te laten vervullen in het bouwproces. Ook worden nieuwe verdienmodellen voorgesteld: van concurrentie op laagste prijs naar concurrentie op toegevoegde waarde voor de gebruiker. Één van de deliverables is dan ook het ontwikkelen van een product service combinatie die aangeboden kan worden aan de klant (los van wie die klant is).
 
Omdat toeleveringsbedrijven niet in hun eentje de markt kunnen veranderen zullen andere actoren in de keten, zoals vastgoedbeheerders, architecten en bouwbedrijven, uitgenodigd worden voor deelname. Via demonstratieprojecten, modelmatige simulaties en gaming kan voor alle partijen inzichtelijk gemaakt worden wat er voor hen verandert.
 
Het BMCB project wordt financieel ondersteund door het ministerie van Economische Zaken vanuit het MIT R&D programma topsector Logistiek.
 
Het project is geinitieerd- en wordt uitgevoerd door VMRG en Real Capital Systems (Vermogensbeheer in de circulaire economie)