Vechthaven

Op een prachtig gebied aan de Vecht tussen Maarssen en Oud-Zuilen zijn meerdere riante woningen… | »

NOW

Op Park 20|20 verrijst het eerste multi-tenant gebouw: NOW. Het moderne, transparante en duurzame… | »

MOUT

In een paar maanden is de voormalige Euro-bioscoop - in 1912 gebouwd als luxe autosalon - omgetoverd… | »

Van Spaendonckhuis

Mede op basis van een ruime hoeveelheid ervaring in het moderniseren van bestaande bouw verkreeg… | »

Jan Bommerhuis

Het voormalige Jan Bommerhuis aan de Wibautstraat in Amsterdam werd jarenlang gehuurd door de… | »

Strijp S Blok 63

In het creatieve hart van Eindhoven zijn in 2017 aan de Philitelaan drie nieuwe woonblokken met… | »

Façade leasing: i.s.m. TU Delft

Start project: 1 januari 2015

Einde project: 31 december 2015
 
Facade Leasing.jpg
De resultaten van het project in drie hoofdpunten samengevat:
 
  1. Het ontwikkelen van een Een Product Service System (hierna te noemen PSS) georiënteerd bedrijfsplan en een systeemanalyse met definitie bepaling in samenwerking met de toeleveranciers en professionele opdrachtgevers. Daarbij wordt een handleiding ontwikkeld met een uitleg van de praktische toepassing van het systeem. Dit betekent in andere woorden dat alle actoren in de gevelsector/bouwsector aan bod komen en worden uitgewerkt in een bedrijfsplan. In het bedrijfsplan wordt ingegaan op: financiële aspecten, classificatie van stakeholders en waarde georiënteerde markt proposities. De elementen worden tevens in een Business Canvas Model vastgelegd.
  2. Het in kaart brengen van bestaande ontwerp en engineering processen en organisatiemodellen inclusief de stakeholder relaties. Deze zullen op de achtergrond van belang zijn voor de verdere uitwerking van het PSS.
  3. Technische ontwikkeling – een schetsontwerp voor de productconfiguratie voor het implementeren van de systemen. Ofwel het selecteren van in gevel geïntegreerde technologieën, specificaties van de ontwerpparameters en de productieprocessen die hier bij horen. Dit in samenwerking met de toeleverende industrie. De modellen worden voorgelegd aan potentiële klanten, gebruikers, gebouwbeheerders als een essentieel gedeelte van het Business Model Canvas.
Picture credits : Juan F Azcarate Aguerre