MOUT

In een paar maanden is de voormalige Euro-bioscoop - in 1912 gebouwd als luxe autosalon - omgetoverd… | »

Jan Bommerhuis

Het voormalige Jan Bommerhuis aan de Wibautstraat in Amsterdam werd jarenlang gehuurd door de… | »

Vechthaven

Op een prachtig gebied aan de Vecht tussen Maarssen en Oud-Zuilen zijn meerdere riante woningen… | »

Strijp S Blok 63

In het creatieve hart van Eindhoven zijn in 2017 aan de Philitelaan drie nieuwe woonblokken met… | »

NOW

Op Park 20|20 verrijst het eerste multi-tenant gebouw: NOW. Het moderne, transparante en duurzame… | »

Van Spaendonckhuis

Mede op basis van een ruime hoeveelheid ervaring in het moderniseren van bestaande bouw verkreeg… | »

Constructieve gevels

 
Foto constructieve gevels.jpg
Op 25 november 2014 heeft er een congres plaatsgevonden over de constructieve  gevel. Dit thema trok veel bezoekers naar de zaal om aan te horen wat hierover te zeggen valt. De inleidende studies zijn uitgevoerd door vier onderzoekers met elk een andere discipline. Zij presenteerden interessante mogelijkheden en kansen voor de toepassing van een constructieve gevel. De studie is uitgevoerd in opdracht van AluEco, Koninklijke Metaalunie, Staalfederatie Nederland, MDS en VMRG en beoogt een samenwerking en integratie van verschillende disciplines in de gevel- en staalbouwindustrie.
 
Combinatie van de permanente constructie en de gevel
Waar de gevel voorheen werd opgehangen aan de permanente constructie is de constructieve gevel een gecombineerde functie die de permanente krachten van het gebouw afdraagt aan de fundering. Diverse voorbeelden kunnen gegeven worden van gebouwen waar de gevel constructief is uitgevoerd. Dit zijn systemen die meestal projectgebonden worden ontwikkeld.
 
De onderstaande afbeelding laat de gevel van constructief (1 en 2) naar totaal het andere uiterste zien (6).
Afbeelding Artikel constructieve gevels.jpg
 
Conclusies van het congres ‘de constructieve gevel’
Een gevel met een constructieve functie heeft alleen kans van slagen als er wordt ingezet op flexibel en demontabel construeren en als er enige mate van standaardisatie en modulair bouwen in is meegenomen. Een groot voordeel is dan de ontwerpvrijheid in het gebouw omdat constructieobstakels worden verplaatst naar de buitenste zone van het gebouw. Met dit thema kan de industrie direct aan de slag door project ongebonden ontwikkelingen op te starten. Dit betekent dat er voor deze innovatie niet al een concreet project in beeld hoeft te zijn.
 
De mogelijkheden tijdens de exploitatie van het gebouw en het behouden van waarde nemen toe als de gevels constructief zouden zijn. Het is makkelijk om het gebouw uit te buiken, uit te breiden, op te toppen of te doen krimpen. De toekomstbestendigheid wordt aanzienlijk vermeerderd. Daarnaast kunnen materialen worden ontkoppeld en indien nodig worden gerecycled en ingezet voor nieuwe hoogwaardige materialen en producten.
 
Een aantal nadelen van gevels met constructieve eigenschappen zijn de bouwfysische punten vanwege het feit dat de volledige gevel en constructie in metalen worden uitgevoerd. De knooppunten zijn het lastigst in deze situatie vanwege vocht, tocht en thermische waarden. Uiteraard zijn er oplossingen, maar tegenwoordig gaat het nog vaak niet goed. 
 
Bedreigingen voor het toepassen van industriële constructieve gevels zitten met name in het feit dat de huidige branche en de bedrijven die deze systematiek niet kennen, huiverig zijn voor verantwoordelijkheden en de kennis niet voldoende in huis hebben. Voor de ontwerpende sector is een bedreiging voor het werken met constructieve gevels de smaak van de architectuur die met de constructieve gevel in een bepaalde stroming thuis hoort.
 
Op het gebied van regelgeving zou de industrie zich kunnen richten op het ontwikkelen van een norm voor de constructieve gevel. Momenteel is er geen norm voor een gevel die tevens de permanente krachten afdraagt. De industrie heeft dan zelf de meeste inspraak in de afspraken die worden gemaakt in deze norm.
 
Lees ook het artikel uit het vakblad Gevelbouw: CONSTRUCTIEVE GEVELS
 
De rapporten die zijn opgeleverd door de verschillende partijen zijn hier te downloaden: