Strijp S Blok 63

In het creatieve hart van Eindhoven zijn in 2017 aan de Philitelaan drie nieuwe woonblokken met… | »

MOUT

In een paar maanden is de voormalige Euro-bioscoop - in 1912 gebouwd als luxe autosalon - omgetoverd… | »

Van Spaendonckhuis

Mede op basis van een ruime hoeveelheid ervaring in het moderniseren van bestaande bouw verkreeg… | »

NOW

Op Park 20|20 verrijst het eerste multi-tenant gebouw: NOW. Het moderne, transparante en duurzame… | »

Vechthaven

Op een prachtig gebied aan de Vecht tussen Maarssen en Oud-Zuilen zijn meerdere riante woningen… | »

Jan Bommerhuis

Het voormalige Jan Bommerhuis aan de Wibautstraat in Amsterdam werd jarenlang gehuurd door de… | »

Conceptanalyse GreenCalc+, GPR gebouw en BREEAM

Om de duurzaamheid van gebouwen weer te kunnen geven worden er verschillende programma’s gehanteerd, zoals GreenCalc+, GPR gebouw en BREEAM. Hierbij hanteren de programma’s ieder een eigen manier om de duurzaamheid van het gebouw te beoordelen en in een score uit te drukken.

In onderstaand document, een analyse van VMRG, wordt een overzicht gegeven van de verschillende programma’s en wordt per programma aangegeven hoe de totaalscore wordt uitgedrukt en welke aspecten hierbij een rol spelen.

Conceptanalyse GreenCalc+, GPR gebouw en BREEAM

De onwetendheid bij vele bouwpartners over de duurzaamheid van metalen in de bouw is erg groot. En kloppen de gegevens over metalen bij het rekenwerk van GPR en GreenCalc+? Klopt de dubieuze vermelding in de NIBE catalogus?

Lees verder... (publicatie in vakblad GevelBouw)