Jan Bommerhuis

Het voormalige Jan Bommerhuis aan de Wibautstraat in Amsterdam werd jarenlang gehuurd door de… | »

MOUT

In een paar maanden is de voormalige Euro-bioscoop - in 1912 gebouwd als luxe autosalon - omgetoverd… | »

NOW

Op Park 20|20 verrijst het eerste multi-tenant gebouw: NOW. Het moderne, transparante en duurzame… | »

Van Spaendonckhuis

Mede op basis van een ruime hoeveelheid ervaring in het moderniseren van bestaande bouw verkreeg… | »

Vechthaven

Op een prachtig gebied aan de Vecht tussen Maarssen en Oud-Zuilen zijn meerdere riante woningen… | »

Strijp S Blok 63

In het creatieve hart van Eindhoven zijn in 2017 aan de Philitelaan drie nieuwe woonblokken met… | »

Milieuprestatiebepaling van recycling en hergebruik van bouwmaterialen

1 maart 2015

 

Een voorstel voor verbeteringen bij de implementatie van Module D in de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’, om deze verder geschikt te maken voor recycling en hergebruik.


Doel van het huidige project was om hierin verandering te (helpen) brengen door een voorstel te formule-ren voor een verbeterde implementatie van Module D uit de EN 15804 norm in NL Bepalingsmethode’. Hiertoe is onderzoek gedaan naar de verschillen tussen de NL Bepalingsmethode en EN 15804, en naar de ruimte die er binnen de NL Bepalingsmethode is om, bij verder identieke gegevens, te komen tot verschil-lende verdelingen van milieukosten en –baten van recycling en hergebruik. Ook is bekeken hoe dergelijke bandbreedtes gereduceerd zouden kunnen worden. Een tweede doel was het inventariseren en mobilise-ren van draagvlak in de sector voor eventuele voor te stellen veranderingen in rekenmethodiek van Mo-dule D in de NL Bepalingsmethode. Hiertoe zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd en is een klankbordgroep in het leven geroepen met vertegenwoordigers uit de bouwmaterialensector.

 

Het voorstel is door IVAM, LBP|SIGHT, Ecofys en het Utrecht Sustainability Institute

 

Lees het complete voorstel door op deze link te klikken: Milieuprestatiebepaling van recycling en hergebruik van bouwmaterialen