Jan Bommerhuis

Het voormalige Jan Bommerhuis aan de Wibautstraat in Amsterdam werd jarenlang gehuurd door de… | »

Van Spaendonckhuis

Mede op basis van een ruime hoeveelheid ervaring in het moderniseren van bestaande bouw verkreeg… | »

Strijp S Blok 63

In het creatieve hart van Eindhoven zijn in 2017 aan de Philitelaan drie nieuwe woonblokken met… | »

MOUT

In een paar maanden is de voormalige Euro-bioscoop - in 1912 gebouwd als luxe autosalon - omgetoverd… | »

NOW

Op Park 20|20 verrijst het eerste multi-tenant gebouw: NOW. Het moderne, transparante en duurzame… | »

Vechthaven

Op een prachtig gebied aan de Vecht tussen Maarssen en Oud-Zuilen zijn meerdere riante woningen… | »

Brief naar VROM

Duurzaam inkopen gebeurt met gebruikmaking van meetinstrumenten om het gehalte aan duurzaamheid vast te stellen. Snel als ze zijn, hebben de inkopers vanuit de overheid de opdracht om duurzaam in te kopen. Echter bij het maken van verantwoorde keuzes is het noodzakelijk dat de instrumenten aan bepaalde kwaliteitscriteria moeten voldoen. Zo moeten ze bijvoorbeeld vergelijkbare of dezelfde uitkomsten geven in gelijke situaties, moeten ze transparant zijn, goede forfaitaire waarde en geëigende rekenregels bezitten etc. Kortom: de kwaliteit van het instrumentarium is voor verbetering vatbaar en dit wordt ook onderkend.

VROM heeft bijvoorbeeld opdracht gegeven aan de beheerders van enkele meetsystemen om er een geharmoniseerde systematiek van te maken. Hiermee erkent zij als het ware dat het nu dus niet deugt. Toch dient het Duurzaam Inkopen van start te gaan en wordt de noodzakelijke acceptatiebasis direct al aangetast.

Brancheorganisaties, aangevoerd vanuit de Metaalunie, hebben dit aangekaart bij VROM en aangedrongen op het installeren van experimenteergebieden om de schade zoveel mogelijk te beperken en tevens om daar praktijkoplossingen te bedenken.