Strijp S Blok 63

In het creatieve hart van Eindhoven zijn in 2017 aan de Philitelaan drie nieuwe woonblokken met… | »

NOW

Op Park 20|20 verrijst het eerste multi-tenant gebouw: NOW. Het moderne, transparante en duurzame… | »

Van Spaendonckhuis

Mede op basis van een ruime hoeveelheid ervaring in het moderniseren van bestaande bouw verkreeg… | »

Motel One

Motel One, gelegen op een fraaie locatie recht tegenover de hoofdingang van de RAI te Amsterdam is… | »

Jan Bommerhuis

Het voormalige Jan Bommerhuis aan de Wibautstraat in Amsterdam werd jarenlang gehuurd door de… | »

B*Mine / Toren 1 Overhoeks

B*Mine Amsterdam: Één partij aan de gevel voor optimale bouwsnelheidAmsterdam heeft er een nieuwe… | »

Stadskantoor Timmerhuis

Stadskantoor Timmerhuis in Rotterdam was een project voor zowel Rollecate als GevelBeheer-… | »

Musis Sacrum

De parkdeuren van vijf bij acht meter elk, zijn niet de enige onderscheidende kwaliteit van het… | »

Telesto

Kantorenpaviljoen Telesto aan de Fred. Roeskestraat is een toplocatie in Amsterdam.   Het kantoor… | »

JT Bioscoop

Met de komst van de nieuwe JT-bioscoop in Hilversum is één van de grootste en meest geavanceerde… | »

Brief naar VROM

Duurzaam inkopen gebeurt met gebruikmaking van meetinstrumenten om het gehalte aan duurzaamheid vast te stellen. Snel als ze zijn, hebben de inkopers vanuit de overheid de opdracht om duurzaam in te kopen. Echter bij het maken van verantwoorde keuzes is het noodzakelijk dat de instrumenten aan bepaalde kwaliteitscriteria moeten voldoen. Zo moeten ze bijvoorbeeld vergelijkbare of dezelfde uitkomsten geven in gelijke situaties, moeten ze transparant zijn, goede forfaitaire waarde en geëigende rekenregels bezitten etc. Kortom: de kwaliteit van het instrumentarium is voor verbetering vatbaar en dit wordt ook onderkend.

VROM heeft bijvoorbeeld opdracht gegeven aan de beheerders van enkele meetsystemen om er een geharmoniseerde systematiek van te maken. Hiermee erkent zij als het ware dat het nu dus niet deugt. Toch dient het Duurzaam Inkopen van start te gaan en wordt de noodzakelijke acceptatiebasis direct al aangetast.

Brancheorganisaties, aangevoerd vanuit de Metaalunie, hebben dit aangekaart bij VROM en aangedrongen op het installeren van experimenteergebieden om de schade zoveel mogelijk te beperken en tevens om daar praktijkoplossingen te bedenken.