Jan Bommerhuis

Het voormalige Jan Bommerhuis aan de Wibautstraat in Amsterdam werd jarenlang gehuurd door de… | »

Strijp S Blok 63

In het creatieve hart van Eindhoven zijn in 2017 aan de Philitelaan drie nieuwe woonblokken met… | »

NOW

Op Park 20|20 verrijst het eerste multi-tenant gebouw: NOW. Het moderne, transparante en duurzame… | »

Van Spaendonckhuis

Mede op basis van een ruime hoeveelheid ervaring in het moderniseren van bestaande bouw verkreeg… | »

Vechthaven

Op een prachtig gebied aan de Vecht tussen Maarssen en Oud-Zuilen zijn meerdere riante woningen… | »

MOUT

In een paar maanden is de voormalige Euro-bioscoop - in 1912 gebouwd als luxe autosalon - omgetoverd… | »

CEN TC 350

Duurzaamheid en LCA’s gaan hand in hand. Op Europees niveau komt normalisatie daarover in beeld. In de rekenmethodiek zitten nogal wat onvolkomenheden. In de discussies is gebleken dat de meer theoretisch gekwalificeerde experts de praktijk niet goed kennen en ook minder waardering toekennen.

Heftige discussies speelden zich af over het duurzaamheidgehalte van recyclebare metalen. Juist deze materialen zijn bij uitnemendheid geschikt om het duurzaamheidgehalte van gebouwen te vergroten. Zij gaan niet verloren en kunnen steeds weer worden gebruikt. Het werk aan de normalisatie op dit gebied gaat voort en wordt nauwgezet gevolgd door organisaties uit de metaal- en gevelindustrie.