Van Spaendonckhuis

Mede op basis van een ruime hoeveelheid ervaring in het moderniseren van bestaande bouw verkreeg… | »

Jan Bommerhuis

Het voormalige Jan Bommerhuis aan de Wibautstraat in Amsterdam werd jarenlang gehuurd door de… | »

NOW

Op Park 20|20 verrijst het eerste multi-tenant gebouw: NOW. Het moderne, transparante en duurzame… | »

Vechthaven

Op een prachtig gebied aan de Vecht tussen Maarssen en Oud-Zuilen zijn meerdere riante woningen… | »

MOUT

In een paar maanden is de voormalige Euro-bioscoop - in 1912 gebouwd als luxe autosalon - omgetoverd… | »

Strijp S Blok 63

In het creatieve hart van Eindhoven zijn in 2017 aan de Philitelaan drie nieuwe woonblokken met… | »

‘Bewust onafgemaakt’ voor sociale duurzaamheid
De huidige pluriculturele maatschappij vraagt om een andere manier van ontwerpen. Het gaat hierbij niet alleen om het fysieke, tastbare gebouw en de ruimte in de stad – de hardware. De informele circuits die het gebouw en de openbare ruimte gebruiken, zijn minstens zo belangrijk – de software. In zowel de hardware als de software bemerk ik een duidelijke discrepantie tussen de formeel geplande stad en de informeel geleefde stad. De sterkste aanwijzing hiervoor is dat in de wijk zelf initiatieven worden ontplooid om in verschillende behoeften te voorzien die vanuit het beleid of de ontwerpers niet zijn bedacht.

Al die functies, activiteiten en ontwikkelingen zijn inzichtelijk te maken en op basis hiervan is het mogelijk tot actuele en relevante  ontwerpuitgangspunten te komen. Nederland is op veel vlakken te formeel en het vergt een verandering van mentaliteit om dit te veranderen. De benodigde mentaliteitsverandering betreft voornamelijk het ruimte laten voor diversiteit in invulling, in plaats van de ruimte volledig te definiëren. Hierdoor ontstaat er levendigheid in de wijk.

Lees verder... (publicatie in vakblad GevelBouw)