NOW

Op Park 20|20 verrijst het eerste multi-tenant gebouw: NOW. Het moderne, transparante en duurzame… | »

Van Spaendonckhuis

Mede op basis van een ruime hoeveelheid ervaring in het moderniseren van bestaande bouw verkreeg… | »

Jan Bommerhuis

Het voormalige Jan Bommerhuis aan de Wibautstraat in Amsterdam werd jarenlang gehuurd door de… | »

Strijp S Blok 63

In het creatieve hart van Eindhoven zijn in 2017 aan de Philitelaan drie nieuwe woonblokken met… | »

MOUT

In een paar maanden is de voormalige Euro-bioscoop - in 1912 gebouwd als luxe autosalon - omgetoverd… | »

Vechthaven

Op een prachtig gebied aan de Vecht tussen Maarssen en Oud-Zuilen zijn meerdere riante woningen… | »

Visie Frank Donkers

Ik ben van mening dat duurzaamheid inzichtelijk en kwantificeerbaar moet zijn.

"Kingspan Duurzame Bouwsystemen benadert het realiseren van een duurzame gebouwschil door integratie van haar bouwkundige oplossingen met geïsoleerde paneelsystemen in combinatie met de expertise van haar zusterdivisies op het gebied van hernieuwbare energie en watermanagement. Integraliteit is hierin de bepalende factor, meer nog dan het begrip duurzaamheid op zich.

Ik ben van mening dat duurzaamheid inzichtelijk en kwantificeerbaar moet zijn, omdat het begrip anders inhoudsloos voor ‘green washing’ wordt misbruikt. Slechts weinigen voegen de daad bij het woord en zijn alleen maar op zoek naar labels en stempels om zich door middel van een groen imago te differentiëren.

Kingspan ambieert al jaren een substantiële bijdrage te leveren aan duurzame gebouwen en heeft op dit aspect een indrukwekkend track-record: CO2-neutraal huis Lighthouse, TNT Green Office, energie-positief bedrijfspand Blue Planet, Dutch Hall etc. Haar onuitputtelijke ambitie gaat verder en uit zich door actieve betrokkenheid bij projecten als BREEAM.NL Huis, Duurzame Scholen, Expert Groep EPG Netwerk, VMRG Taskforce Gevel en de klankbordgroepen van de Dutch Green Building Council.

Verduurzamen doe je integraal. Duurzaam ontwerpen, duurzaam construeren, duurzaam bouwen, duurzaam ondernemen... Als je duurzaamheid niet multidisciplinair benadert en toepast, dan mis je effectiviteit en doe je jezelf en de samenleving tekort. Kijk dus wat verder dan je neus lang is en baseer je niet op de definitie van duurzaamheid in de media.

Duurzame integraliteit levert geld op. Profit, als 3e P de laatste in de rij, is zeker niet de onbelangrijkste in de waardeketen. Om kwalitatief goede duurzaamheid te leveren zijn financiële stabiliteit en continuïteit essentieel. Als duurzaamheid het integrale traject omvat van stichting, exploitatie en restwaarde (functionele levensduurverlenging, hergebruik), dan betekent investeren in een ‘groene’ en gezonde gebouwschil dus geld verdienen.

Meerwaarde ontstaat door innovatie en nieuwe bouwmethodes. De geïsoleerde paneel-systemen van Kingspan zijn prefab-bouwcomponenten. De toepassing van geprefabriceerde bouwsystemen vertaalt zich in meerwaarde op het gebied van hoge isolatiewaardes, relatieve luchtdichtheid, kostenefficiënte en veilige montage, multidisciplinaire activiteit, optimale materialisatie en reductie van de ‘verborgen’ bouwkosten (lees bouwfouten cq faalkosten).

De ECOsafe isolatiekern heeft een unieke isolatiewaarde, waardoor dun/slank gebouwd kan worden. Materiaalreductie, architectonische details, lichtere constructies en funderingen, meer netto verhuurbaar/verkoopbaar (vloer-)oppervlak in m2/ m3 etc. Om een gelijkwaardige isolatiewaarde te behalen met bijvoorbeeld minerale wol isolatie moet er minstens 100% dikker en zwaarder geïsoleerd worden. De ECOsafe isolatiekern bestaat weliswaar niet uit natuurlijke- of nagroeibare grondstoffen maar de hedendaagse technieken maken het uitermate goed mogelijk om de materialen op verantwoorde wijze te recyclen of te hergebruiken. De bekledingsvarianten van de isolatiekern bestaan o.a. uit staal, aluminium en hout (HSB).

Paneelsystemen lenen zich uitstekend voor gevelbouw. Panelenbouw en elementenbouw maken slim gebruik van de uitstekende eigenschappen van deze toekomstbestendige bouwmethodiek die gevels (hoog en laag) ook sexy en esthetisch fraai kunnen maken.

Wilt u ook duurzaam geld verdienen? Aan de slag dan."