MOUT

In een paar maanden is de voormalige Euro-bioscoop - in 1912 gebouwd als luxe autosalon - omgetoverd… | »

Vechthaven

Op een prachtig gebied aan de Vecht tussen Maarssen en Oud-Zuilen zijn meerdere riante woningen… | »

Strijp S Blok 63

In het creatieve hart van Eindhoven zijn in 2017 aan de Philitelaan drie nieuwe woonblokken met… | »

Van Spaendonckhuis

Mede op basis van een ruime hoeveelheid ervaring in het moderniseren van bestaande bouw verkreeg… | »

Jan Bommerhuis

Het voormalige Jan Bommerhuis aan de Wibautstraat in Amsterdam werd jarenlang gehuurd door de… | »

NOW

Op Park 20|20 verrijst het eerste multi-tenant gebouw: NOW. Het moderne, transparante en duurzame… | »

Column Paul de Ruiter

De gevel heeft een veel kortere levensduur, daar zit de bottle neck van de slechte duurzaamheid van ongeïsoleerde huizen.

Verticale volkstuintjes
De grootste duurzaamheidsopgave van de toekomst is om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Anders worden de komende tien jaar de nergielasten net zo hoog als de hypotheek- c.q. de huurlasten. Een niet-betaalbare situatie voor de bewoners, laat staan een ongewenste impact op het milieu. Drastische maatregelen zijn nodig, maar slopen en nieuw bouwen is geen optie. De tijdelijke huisvesting en verhuisbewegingen zijn onbetaalbaar en in sociaal oogpunt desastreus. Een onmogelijke opgave? Het antwoord is: verticale volkstuintjes.

Door de toevoeging van verticale volkstuintjes aan de bestaande woningbouwworden schijnbaar onmogelijke tegenstrijdigheden opgelost, zoals:

  • blijven wonen in de bestaande woning
  • meer woonruimte;
  • beter geïsoleerde en dus betaalbare woning;
  • beter en gezonder binnenklimaat;
  • eigen voedsel verbouwen en daarmee CO2 uitstoot van voedseltransport drastisch minimaliseren;
  • eigentijdse architectuur.


Lees verder... (publicatie in vakblad GevelBouw)