Vechthaven

Op een prachtig gebied aan de Vecht tussen Maarssen en Oud-Zuilen zijn meerdere riante woningen… | »

Van Spaendonckhuis

Mede op basis van een ruime hoeveelheid ervaring in het moderniseren van bestaande bouw verkreeg… | »

Jan Bommerhuis

Het voormalige Jan Bommerhuis aan de Wibautstraat in Amsterdam werd jarenlang gehuurd door de… | »

MOUT

In een paar maanden is de voormalige Euro-bioscoop - in 1912 gebouwd als luxe autosalon - omgetoverd… | »

Strijp S Blok 63

In het creatieve hart van Eindhoven zijn in 2017 aan de Philitelaan drie nieuwe woonblokken met… | »

NOW

Op Park 20|20 verrijst het eerste multi-tenant gebouw: NOW. Het moderne, transparante en duurzame… | »

Hoofdkantoor Merford, Gorinchem

Architect:  Architectenmaatschap Groeneweg & Van der Meijden, Dordrecht
Opdrachtgever:  Merford BV, Gorinchem   
Gevelbouwer:  De Groot & Visser BV, Gorinchem
Oplevering:  mei 2009

Openheid en gelijkwaardigheid tussen alle medewerkers van het bedrijf, zowel die van de productiehal als het kantoor, waren de door Merford aangegeven uitgangspunten voor de nieuwe huisvesting in Gorinchem. Het gebouw moest onderdak geven aan verschillende  divisies van Merford waaronder de productie van geluidwerende deuren, klimaattechniek en akoestiek. 
Groeneweg en Van der Meijden Architecten maakten het ruimtelijk ontwerp en voerden de directie. De bouwkundige uitvoering was in handen van Kreukniet Bouw Ottoland BV. De Groot & Visser BV leverde de aluminium kozijnen en de zonwering. Zij werden al in het ontwerpstadium bij het ontwerp van de gevels betrokken.

Het kantoor heeft een robuust en tegelijkertijd transparant karakter met in het interieur een bijzonder open kantoorlandschap. De werkplekken zijn aan de gevels gesitueerd. In het middengebied is plaats voor de natte ruimten, lift en glazen vergaderkamers. Om een optimale lichttoetreding te realiseren is een relatief groot glasoppervlak toegepast in de gevels, zonder dat dit ten koste gaat van de beslotenheid in het interieur. De kozijnen zijn achter het metselwerk geplaatst waardoor het effect van ‘glas in steen’ wordt bereikt. Hierdoor krijgen de gevels naast een open tevens een besloten karakter. Deze robuustheid wordt nog eens versterkt  door de diepe neggemaat van 280mm. Hierdoor kon de Luxaflex zonwering optimaal worden geïntegreerd. Deze zonwering kan per drie ramen elektrisch worden bediend en kan worden ingezet tegen hinderlijke lichtweerkaatsing op de computerschermen. De kozijnen zijn in twee breedte maten uitgevoerd resp. 750 mm en 1500 mm. De smalle kozijnen zijn voorzien van valramen, die het individueel regelen van de ventilatie mogelijk maken.

De bedrijfshal wordt gekenmerkt door overvloedig daglicht via de lichtstraten. Strooivensters in de gevels voorzien van gekleurde glasfolie bepalen hier mede de sfeer. De ramen bieden de werknemer uitzicht op de omgeving, dit draagt bij aan het nagestreefde humane werkklimaat. Een aantal ramen worden ook ingezet voor de automatisch aangestuurde ventilatie van de bedrijfshal. Ze worden elektrisch geopend. De door een glasdak verlichte transparant glazen ontmoetingshal zorgt voor de verbinding en de zichtlijnen over en weer van fabriek naar kantoor.